English
Vineri, 8 martie 2013


CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, la data de 08.03.2013, la sediul societăţii, ora 1330.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările si completarile ulterioare, a Statutului Societatii şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, inregistrati la Registrul Actionarilor, la sfârşitul zilei de 28.02.2013.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 22.03.2013.

Ordinea de zi, este următoarea:

1. Deschiderea unor puncte de lucru :

- Farmacie veterinara situata in Slobozia, Soseaua Bucuresti – Constanta nr. 16, cod postal 920095, localitatea Slobozia, Judet Ialomita;

- Farmacie veterinara situata in Campina, Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 46, Municipiul Campina, Judetul Prahova;

- Farmacie veterinara situata in Focsani, Strada Brailei nr. 102, cod postal 620170, Localitatea Focsani, Judetul Vrancea.

2. Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati:

- Cod CAEN 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;

- Cod CAEN 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;

- Cod CAEN 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare;

- Cod CAEN 9609 Alte activitati de servicii, n.c.a.

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 07.03.2013.

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIUCopyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.