English
Vineri, 6 septembrie 2013, ora: 13:30


 

 

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, la data de 06.09.2013, la sediul societăţii, ora 1330.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările si completarile  ulterioare, a Actului Constitutiv al Societatiişi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 02.09.2013.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 20.09.2013.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

 

1.     Autorizarea, pe perioada nedeterminata , a persoanelor ce vor solicita,negocia si semna contractele de imprumut, contractele de ipoteca mobiliara sau imobiliara a tuturor documentelor necesare emiterii scrisorilor bancare de orice tip si orice alte documente de finantare astfel:

     –cu drept de prima semnatura:

         Ing. Constantin Chiurciu - director general si in lipsa acestuia:

·        Dr.Stiube Petru–director stiintific

·        Dr. Nicolae Ion– director productie biologice

    –cu drept de a doua semnatura:

        Ec. Lidia Mihai – director economic si in lipsa acesteia:

·        Ec. Constantin Felicia- sef birou financiar

·        Ec.Tica Radita–sef birou contabilitate

 

2.      Constituirea in favoarea bancilor la care avem conturi deschise in prezent si la care vom deschide conturi in continuare, de garantii mobiliare asupra depozitelor avand un plafon maxim de 500 000 lei utilizabil in lei si in valuta( $ si Euro) pentru emiterea de SGB, alte tipuri de scrisori si acreditive.

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 05.09.2013.

 

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIUCopyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.