English
Vineri, 29 Aprilie 2011 ,Ora 14:00

CONVOCATOR

 

 

 

Adminitratorul SC BIOROMVAC SRL, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV,             

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 29.04.2011, la sediul societăţii, ora 14.

 

 

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi

acţionarii SC BIOROMVAC SRL, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 26.04.2011.

 

 

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în

acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 13.05.2011.

 

 

Ordinea de zi, este următoarea:

 

1. Aprobarea Raportului Administratorului pentru activitatea desfăşurată în anul 2010.

 

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2010.

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu

Buletinul/Cartea de identitate.

 

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 13.05.2011.

 

 

 

ADMINISTRATOR

Ing. CONSTANTIN CHIURCIU


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.