English
Vineri, 27 aprilie 2012, ora: 12:30

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul in orasul VOLUNTARI, Sos. Centurii nr.7, Judetul ILFOV, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 27.04.2012, la sediul societatii, ora 12:30.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificarile ulterioare, a Actului Constitutiv si este valabila pentru toti actionatii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTATI, inregistrati la Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 25.04.2012.

Daca nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru desfasurarea Adunarii Generale, a doua convocare este in acelasi loc aceeasi ora, aceeasi ordine de zi, in data de 11.05.2012.

Ordinea de zi, este urmatoarea:

  1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
  2. Aprobarea situatiilor financiare anuale, precum si a repartizarii profitului pentru anul 2011
  3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situatiile financiare anuale ale anului 2011.
  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
  5. Aprobarea depunerii de proiecte pentru asistenta financiara nerambursabila din Fondul European, cod competitie POSCCE-A2-02.3.2-2012-1.

In sala de sedinte au acces numai actionarii sau mandatarii acestora, imputerniciti cu procuri speciale, legitimandu-se cu Buletinul/Carte de identitate.

Procurile completate si semnate vor fi depuse la sediul societatii, colectiv actionariat, pana la data de 26.04.2012.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIU 


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.