English
Vineri, 26 septembrie 2014, ora: 14:00CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la data de 26.09.2014, la sediul societăţii, ora 14.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 23.09.2014. 

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 10.10.2014.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

-Aprobarea modificarii Actului Constitutiv care va cuprinde descrierea noii embleme si macheta acesteia astfel:

 -tip emblema: Complexa

 -text emblema:ROMVAC COMPANY

.-descriere: ELEMENT DISTINCTIV AL MARCII SUNT  CULORILE VERDE  SI  ROSU. PRINCIPALELE PARTI ALE       MARCII:’’Romvac”=VERDE,’’Company’’= ROSU,ELEMENT GRAFIC ROSU

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

 

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 23.09.2014.

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIUCopyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.