English
Vineri, 23 ianuarie 2015, ora 13:30

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY  SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, la data de 23.01.2015, la sediul societăţii, ora 1330.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările si completarile  ulterioare, a Statutului Societatii şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY  SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 19.01.2015.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 06.02.2015.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

 

1.     Aprobarea infiintarii societatii comerciale Centru de Cercetare si Productie Ionel Victor Patrascu  SRL,  cu sediul social in orasul Voluntari, Soseaua Centurii nr. 7, Hala 5, Judet Ilfov,asociat unic                 SC ROMVAC COMPANY SA, si  obiect de activitate principal :

Cod CAEN: 7211-  Cercetare dezvoltare in biotehnologie.

                                  

 

 În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 19.01.2015.

 

 

                                            PREŞEDINTELE

                            CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

                            Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIUCopyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.