English
Vineri, 17 Septembrie 2010

CONVOCATOR

 

 

Consiliul de administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA , cu sediul in oraşul VOLUNTARI ,Şos. Centurii nr. 7 , Judeţul ILFOV , convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor , la data de 17.09.2010 , la sediul societăţii ,ora 1300 .

 

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare ,a  Statutului Societăţii şi  este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI ,inregistraţi la Registrul Acţionarilor ,la sfarşitul zilei de 13.09.2010

 

Daca nu sunt indeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfasurarea Adunării Generale ,a doua convocare este in acelaşi loc, aceeaşi oră ,aceeaşi ordine de zi ,in data de 30.09.2010

 

Ordinea de zi ,este urmatoarea :

 

1. Aprobarea vânzării unei suprafeţe de teren de 1828 mp din parcela cu numărul  cadastral 259/1/2 , inscris in cartea funciara a orasului Voluntari la numarul 147 

 

In sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora , imputerniciţi cu procuri speciale ,legitimandu-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

 

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii ,colectiv acţionariat ,pană la data de 15.09.2010 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIU 


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.