English
Vineri, 17 aprilie 2009

S.C. ROMVAC COMPANY S.A. 
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR, Vineri, 17.04.2009

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 17.04.2009, la sediul societăţii, ora 1130. 
Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 14.04.2009. 
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 30.04.2009. 

Ordinea de zi, este următoarea: 
1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2008. 
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2008. 
3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2008. 
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009. 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate. 
Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 16.04.2009.

 

SC ROMVAC COMPANY VOLUNTARI,– FILIALA CEPTURA SRL 
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 
ACŢIONARILOR , Vineri, 17.04.2009

Consiliul de administratie SC ROMVAC COMPANY VOLUNTARI,– FILIALA CEPTURA SRL, cu sediul în Comuna Ceptura, Sat Ceptura de Jos, Corp 1, Judeţul Prahova, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 17.04.2009, la sediul societăţii SC ROMVAC COMPANY SA, ora 1330. 
Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY VOLUNTARI – FILIALA CEPTURA SRL, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 14.04.2009. 
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 30.04.2009. 

Ordinea de zi, este următoarea: 
5. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2008. 
6. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2008. 
7. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2008. 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate. 
Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 16.04.2009.

 

S.C. BIOROMVAC S.R.L. 
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AC
ŢIONARILOR, Vineri, 17.04.2009

Administratorul SC BIOROMVAC SRL, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 17.04.2009, la sediul societăţii, ora 14. 
Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC BIOROMVAC SRL, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 14.04.2009. 
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 30.04.2009. 

Ordinea de zi, este următoarea: 
8. Aprobarea Raportului Administratorului pentru activitatea desfăşurată în anul 2008. 
9. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2008. 
10. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2008. 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate. 
Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 16.04.2009.


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.