English
Vineri, 10 mai 2013, ora: 13:30CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, la data de 10.05.2013, la sediul societăţii, ora 1330.

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările si completarile ulterioare, a Statutului Societatii şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 30.04.2013.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 24.05.2013.

Ordinea de zi, este următoarea:

1. Deschiderea unui punct de lucru :

- Farmacie veterinara situata in com.Ceptura, sat Ceptura de Jos,Corp 1, jud. Prahova;

2. Inchiderea punctului de lucru:

- Farmacie veterinara,cu sediul social in Bucuresti,str.Sibiu nr.1,bl.C5,scara 1,parter, ap.1,sector 6;

3. Dizolvarea,lichidarea si radierea S.C. BIOROMVAC SRL

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 09.05.2013.

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIUCopyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.