English
Luni 17 Mai 2010 Ora 13

CONVOCATOR

 

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, la data de 17.05.2010, la sediul societăţii, ora 1300.

 

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările si completarile ulterioare, a Statutului Societatii şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 10.05.2010.

 

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 31.05.2010.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

1. Aprobarea diminuarii suprafetei de teren de 1770 mp, proprietate suprapusa de la numarul cadastral 259/1;

 

2. Aprobarea diminuarii suprafetei de teren de 255 mp, proprietate suprapusa expropriata;

 

3. Aprobarea maririi patrimoniului societatii cu suprafata de teren de 9737 mp, conform contractului de vanzare - cumparare nr. 650/07.08.2009;

 

4. Aprobarea deschiderii punctului de lucru Slatina - cu sediul in orasul Slatina, jud. Olt.

 

5. Aprobarea deschiderii punctului de lucru Arad - cu sediul in orasul Arad, strada Condurarilor, nr. 65, bl. 64 A, ap.2 - jud. Arad.

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

 

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 14.05.2010. 

 

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIU


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.