English
Luni 17 Mai 2010 Ora 12

CONVOCATOR

 

 

 

Consiliul de Administraţie al SC ROMVAC COMPANY SA, cu sediul în oraşul VOLUNTARI, Şos. Centurii nr. 7, Judeţul ILFOV, convoacăAdunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 17.05.2010, la sediul societăţii, ora 1200.

 

 

Convocarea se face conform Legii 31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI, înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 10.05.2010.

 

 

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale, a doua convocare este în acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în data de 31.05.2010.

 

Ordinea de zi, este următoarea:

 

1. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2009.

 

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi a repartizării profitului pentru anul 2009.

 

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar privind Situaţiile financiare anuale ale anului 2009.

 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010.

 

În sala de şedinţe au acces numai acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/Cartea de identitate.

 

Procurile completate şi semnate vor fi depuse la sediul societăţii, colectiv acţionariat, până la data de 14.05.2010.

 

 

 

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Ing. Chim. CONSTANTIN CHIURCIUCopyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.