English
Luni, 14 decembrie 2009

HOTĂRÂREA NR. 4

din 14.12.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

SC Romvac Company SA

Societatea Comercială Romvac CO SA cu sediul în oraşul Voluntari Şos. Centurii nr. 7 – Judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/754/2001, CUI 482384 reprezentată prin Ing. CONSTANTIN CHIURCIU preşedintele Consiliului de Administraţie, cetăţean român domiciliat în Bucureşti .

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 14.12.2009 a fost convocată prin publicarea în Monitorul Oficial partea a- IV-a şi Cotidianul România Liberă la sediul societăţii.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor cu unanimitate de voturi a hotărât:

Repartizarea de dividende din profitul net nerepartizat din anii precedenti astfel :

2.765.961 – dividende brute

442.554 – impozit

2.323.407 – dividende nete

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat cu unanimitate de voturi punctele ordinii de zi.

La prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor au fost prezenţi 152 acţionari din totalul de 261 de acţionari reprezentând 33979 acţiuni din totalul de 45 557 acţiuni (75%).

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a împuternicit pe doamna SICOIE CORALIA MARIA, consilier juridic, să facă demersurile necesare în vederea publicării Hotărârii în Monitorul Oficial şi înregistrarea acesteia la Registrul Comerţului Ilfov.

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE SECRETAR A G A

ING. CONSTANTIN CHIURCIU EC. NICOLETA VLĂDESCU


Copyright © 2013, S.C ROMVAC COMPANY S.A.. All Rights Reserved.